מרגוזה, פריגל, בית רביבים, נווה ניר, מלון ספורט - אילת, בית נוח מנחמי, בר כוכבא - הרצליה, גבעת האקליפטוס,מגדלי דויד, קיבוצים, הונגריה, בודהפסט  
 
  Click on the photos for details